Educació: Escola d’oficis

Ong Amic Desenvolupament econòmic, Educació

escuela de oficios

La construcció i posada en marxa de l’escola d’Oficis a Biombo, és un projecte englobat dins el  programa “d’Atenció a la Infància Desafavorida i en Risc d’Exclusió Social de Guinea Bissau” que AMIC està desenvolupant en aquest país. L’objectiu principal d’aquest projecte és  contribuir a la millora de l’accés a l’educació primària i la formació professional, així com a l’eradicació de la … Read More

Educació i desenvolupament: Taller de costura

Ong Amic Desenvolupament econòmic, Educació

taller de costura

El Taller de Costura és un dels tallers de l’Escola d’Oficis de Biombo. Per començar a posar-lo en marxa es va haver de construir un espai adequat a sobre de les aules ja edificades, gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament de Cardedeu (Barcelona). El taller consta d’una aula diàfana de 126 m2 (18mx7m) situada just a sobre de la planta baixa, on … Read More

Educació: Escola per a infants amb dificultats d’aprenentatge

Ong Amic Educació

escola d'oficis biombo

Situacions com la desnutrició maternal o infantil, malalties endèmiques com la malària, el tifus o el còlera o la incorporació molt tardana a l’escola són algunes de les causes que provoca que molts infants a Guinea Bissau tinguin greus dificultats per seguir un ensenyament de primària més tradicional. L’Escola Taller d’Oficis oferirà unes classes especials a aquests infants que, d’altra manera, no … Read More

Educació: Taller de Melmelades

Ong Amic Alimentació, Desenvolupament econòmic, Educació

taller de melmelades

Dins de les activitats de l’Escola d’Ofici de Biombo i del programa de Lluita contra la Desnutrició Infantil a Guinea Bissau, s’ha desenvolupat un projecte per a la creació d’un taller de melmelades i gelatines, així com la capacitació dels alumnes de l’Escola d’Oficis en tècniques d’elaboració d’aquests productes. A més de la capacitació dels alumnes de l’Escola d’Oficis (nens … Read More