Educació: Escola per a infants amb dificultats d’aprenentatge

Ong Amic Educació

escola d'oficis biombo

Situacions com la desnutrició maternal o infantil, malalties endèmiques com la malària, el tifus o el còlera o la incorporació molt tardana a l’escola són algunes de les causes que provoca que molts infants a Guinea Bissau tinguin greus dificultats per seguir un ensenyament de primària més tradicional. L’Escola Taller d’Oficis oferirà unes classes especials a aquests infants que, d’altra manera, no … Read More