Educació: Escola per a infants amb dificultats d’aprenentatge

Ong Amic Educació

escola d'oficis biombo

Situacions com la desnutrició maternal o infantil, malalties endèmiques com la malària, el tifus o el còlera o la incorporació molt tardana a l’escola són algunes de les causes que provoca que molts infants a Guinea Bissau tinguin greus dificultats per seguir un ensenyament de primària més tradicional. L’Escola Taller d’Oficis oferirà unes classes especials a aquests infants que, d’altra manera, no … Read More

Sanitat: Centre Mèdic Emanuel

arluk Sanitat

Captura de pantalla 2014-05-06 a la(s) 18.53.27

El Centre Mèdic Emanuel és un hospital d’atenció pediàtrica i maternal, principalment, que vam ajudar a construir al barri d’Hàfia i que es va inaugurar l’any 2009. Consta de quatre pavellons: un de consultes externes, farmàcia, laboratori, sala de diagnòstic i cures; el segon amb sala de parts, neonats i hospitalització maternal i pediátrica; el tercer, on s’ubiquen els quiròfans i la … Read More

Alimentació: Lluita contra la desnutrició infantil

arluk Alimentació

alimentacio guinea bissau

El Programa de Lluita contra la Desnutrició Infantil a Guinea Bissau, que portem a terme juntament amb la Fundació Dr. Ivan Mañero y la nostra contrapart local Associació Casa Emanuel, es un dels més importants i al que dediquem més esforços. Actualment, ajudem a repartir 900 àpats diaris entre els infants més desafavorits del barri d’Hàfia i Bisselanca, principalment,  a … Read More

Educació: Escola i liceu comunitaris

arluk Educació

ESCOLA

L’educació a Guinea Bissau és un luxe que molts nens no es poden permetre. L’educació pública és molt deficitària i no s’ofereix a tots els infants per falta d’inversió estatal. L’escola privada no sol ser asequible per a la majoria de les famílies. Tot això fa que les tasses d’analfabetisme en aquest petit país d’Àfrica Occidental siguin altíssimes.