Educación: Taller de Mermeladas

Ong Amic Alimentació, Desenvolupament econòmic, Educació

taller de melmelades

Dentro de las actividades de la Escuela de Oficio de Biombo y del programa de Lucha contra la Desnutrición Infantil en Guinea Bissau, se ha desarrollado un proyecto para la creación de un taller de mermeladas y gelatinas, así como la capacitación de los alumnos de la Escuela de Oficios en técnicas de elaboración de estos productos. Además de la … Read More

Alimentació: Lluita contra la desnutrició infantil

arluk Alimentació

alimentacio guinea bissau

El Programa de Lluita contra la Desnutrició Infantil a Guinea Bissau, que portem a terme juntament amb la Fundació Dr. Ivan Mañero y la nostra contrapart local Associació Casa Emanuel, es un dels més importants i al que dediquem més esforços. Actualment, ajudem a repartir 900 àpats diaris entre els infants més desafavorits del barri d’Hàfia i Bisselanca, principalment,  a … Read More