Avantatges per col·laborar 

Quan col·labores ho fas de cor i perquè creus en els projectes, en el futur dels nens que ajudem, en la consecució d’un món més acollidor per a tothom. Amb AMIC teu esforç també té una avantatge fiscal.

L’Associació Mèdica per a la Infància de Catalunya (AMIC) està acollida al règim fiscal previst en el Títol II de la Llei 49/2002.

Desgravació fiscal AMIC