L’ONG AMIC acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de ongamic.org sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d’aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l’usuari quan accedeix, usa i / o es registra en ongamic.org.

L’ONG AMIC garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, ONG AMIC informa a l’usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en les quals s’alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

 

Registre de visites

ONG AMIC comunica als usuaris de ongamic.org que l’adreça IP amb la qual accedeix al servidor d’ONG AMIC, la data i hora de l’accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG ​​que serà objecte de tractament per part d’ONG AMIC als efectes de comptabilitzar les visites que rep ongamic.org així com per a la realització d’estadístiques.

 

Registre d’usuaris

Les dades personals dels usuaris sol·licitats en el registre d’usuaris de Ongamic.org són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat d’ONG AMIC.

Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l’usuari l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a ONG AMIC oa qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

En cas que l’usuari sigui menor d’edat, s’adverteix que ha d’obtenir l’autorització prèvia del major al càrrec es trobi per facilitar les dades personals que se sol·licitin. ONG AMIC s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades en ongamic.org. és:
(1) la identificació de l’usuari amb el propòsit d’una atenció més personalitzada;
(2) l’administració, l’estudi i la millora de l’oferta de serveis;
(3) l’estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris; i
(4) l’enviament d’informació tècnica, comercial i informativa sobre ongamic.org.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, ONG AMIC ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l’usuari.

Les dades personals facilitades a ONG AMIC no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació escrita al responsable del fitxer en el domicili d’ONG AMIC. Aquesta comunicació s’ha de fer mitjançant la tramesa per conducte fefaent d’una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat o un altre document acreditatiu.

 

Ús de “Cookies” o galetes

Amb la finalitat d’agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, ONG AMIC comunica que per al correcte funcionament de ongamic.org. és necessari l’ús de “Cookies”o galetes. Aquesta eina, que s’instal·la al disc dur del sistema informàtic de l’usuari, s’utilitza per a l’emmagatzematge i la posterior recuperació de determinada informació relativa a l’ús que es fa de ongamic.org, però no recull cap dada personal que permeti identificar l’usuari .