Eugenia Castro i Isabel Johanning fundadores i ànimes de Casa Emanuel

 Casa Emanuel

Casa Emanuel (ASOCE) és una associació sense ànim de lucre ubicada en el barri d’Hàfia (Bissau) que va néixer el 1995 com un orfanat (residència per a nens i nenes orfes, abandonats, maltractats, amb discapacitats o amb HIV), però amb el temps ha anat creixent i desenvolupant projectes que sobrepasen els murs de la casa d’acollida i que s’extenen cap a tota la comunitat d’Hàfia (un dels barris més pobres de la capital) i a la regió de Biombo.

En 20 anys de treball continuat, han aconseguit portar a terme una sèrie de projectes destinats, principalment, als més febles, als infants i les dones en risc d’exclusió social. Tots aquests projectes han estat fruit de l’observació, de l’estudi de les necessitats sobre el terreny i de la participació activa dels seus beneficiaris. Les seves accions s’han centrat en cobrir les necessitats tant educatives, sanitàries, d’alimentació o de desenvolupament econòmic de tota una comunitat.

La implantació d’ASOCE en el barri d’Hàfia ha estat una carrera de fons, ja que és una entitat a càrrec de dues dones en un barri regit per un consell d’homes, però a poc a poc, el treball ben fet i l’obertura al barri dels projectes de Casa Emanuel han permès a aquesta associació entrar en el consell del barri, des d’on està realitzant una tasca que beneficia a tota la comunitat. A més, també treballen a Bisselanca (Biombo) on porten a terme una tasca important que pretén involucrar a la comunitat en projectes educatius, d’acollida, sanitaris, però, sobretot, de desenvolupament sostenible de la zona.

Des de la creació d’AMIC, Casa Emanuel ha estat la nostra contrapart o soci local. Ha estat un camí que seguim recorrent plegats des de fa més d’una dècada gràcies a la bona entesa entre entitats, a la transparència a l’hora de gestionar projectes, al seu profund coneixement del país i de la seva capacitat de recollir les necessitats de tota una comunitat.